Tác phẩm Di chuyển

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Phan Đăng Quan


- Ngày tham dự: 29/05/2024

- Mã bài dự thi: 35268

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/35268

- Tác phẩm: "Di chuyển" - Chụp tại: Bình Định

Lời giới thiệu: Những thanh niên đóng vai trò là 12 bá trạo trong Lễ hội Cầu Ngư đang di chuyển đến nơi làm lễ

0 Comments