Tác phẩm Cảnh đường điện Việt Nam

#image_title

- Tác giả: Hồ Thị Sương


- Ngày tham dự: 13/05/2024

- Mã bài dự thi: 34829

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34829

- Tác phẩm: "Cảnh đường điện Việt Nam" - Chụp tại: Lâm Đồng

Lời giới thiệu: Chung tay bảo vệ nguồn điện, xây dựng một Việt Nam tươi đẹp.


Số lượt bình chọn: 1 Vote

0 Comments