Tác phẩm Bờ hồ Đạ Huoai

#image_title

- Tác giả: Phạm Thị Hợp


- Ngày tham dự: 13/05/2024

- Mã bài dự thi: 34814

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34814

- Tác phẩm: "Bờ hồ Đạ Huoai" - Chụp tại: Lâm Đồng

Lời giới thiệu: Bờ Hồ ĐẠ HUOAI

0 Comments