Tác phẩm Bình minh

#image_title

- Tác giả: Cao Thị Minh Hiền


- Ngày tham dự: 13/05/2024

- Mã bài dự thi: 34772

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34772

- Tác phẩm: "Bình minh" - Chụp tại: Quảng Nam

Lời giới thiệu: Ảnh bình minh


Số lượt bình chọn: 0 Votes

0 Comments