Tác phẩm Ăn bồi dương giữa ca

#image_title

- Tác giả: Dương Phương Đại Đại


- Ngày tham dự: 04/05/2024

- Mã bài dự thi: 34477

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34477

- Tác phẩm: "Ăn bồi dương giữa ca" - Chụp tại: Quảng Ninh

Lời giới thiệu: Thợ lò Công ty Than Hòn Gai - TKV vui vẻ ăn bồi dưỡng giũa ca sản xuất..


Số lượt bình chọn: 1 Vote

0 Comments