Tác phẩm gặp nhau ngày hội

#image_title

- Tác giả: vũ đức huỳnh


- Ngày tham dự: 19/04/2024

- Mã bài dự thi: 34024

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34024

- Tác phẩm: "gặp nhau ngày hội" - Chụp tại: Hà Giang

Lời giới thiệu: tại lễ hội của người pa thẻn


Số lượt bình chọn: 6 Votes

0 Comments