Tác phẩm Ngày cuối mùa thu

#image_title

- Tác giả: Bùi Thị Huyền


- Ngày tham dự: 05/04/2024

- Mã bài dự thi: 33552

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33552

- Tác phẩm: "Ngày cuối mùa thu" - Chụp tại: Hải Phòng

Lời giới thiệu: Bầu trời cuối ngày của thu trước cơn mưa

0 Comments