Tác phẩm má

- Tác giả: PHAM ANH TUAN


- Ngày tham dự: 20/03/2024

- Mã bài dự thi: 32571

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32571

- Tác phẩm: "má" - Chụp tại: Nam Định

Lời giới thiệu: Mỗi ngày thấy Má là động lực cho mỗi người con...


Số lượt bình chọn: 34 Votes

0 Comments