Tác phẩm Hàng xuất khẩu

- Tác giả: Nguyễn Xuân Tình


- Ngày tham dự: 20/03/2024

- Mã bài dự thi: 32532

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32532

- Tác phẩm: "Hàng xuất khẩu" - Chụp tại: An Giang

Lời giới thiệu: Người dân tộc Chăm đan hàng xuất khẩu


Số lượt bình chọn: 4 Votes

0 Comments