Tác phẩm Hai chị em người Nùng An

#image_title

- Tác giả: Nông Thanh Bình


- Ngày tham dự: 13/05/2024

- Mã bài dự thi: 34832

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34832

- Tác phẩm: "Hai chị em người Nùng An" - Chụp tại: Cao Bằng

Lời giới thiệu: Hai chị em người Nùng An phơi vải chàm và tâm sự vui vẻ vào buổi chiều nắng đẹp ở Phúc Sen, Quảng Hòa, Cao Bằng

0 Comments