Tác phẩm Nhập gia tuỳ tục

#image_title

- Tác giả: Dương Phương Đại Đại


- Ngày tham dự: 10/05/2024

- Mã bài dự thi: 34664

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34664

- Tác phẩm: "Nhập gia tuỳ tục" - Chụp tại: Quảng Ninh

Lời giới thiệu: Cố dâu người dân tộc Thái, đang làm quen với sắc phục dân tộc Dao Thanh Y, khi về làm dâu gia đình người dân tộc Dao Thanh Y, Ba Chẽ Quảng Ninh.

0 Comments