Tác phẩm Bà chăm ông…!

#image_title

- Tác giả: Dương Phương Đại Đại


- Ngày tham dự: 06/05/2024

- Mã bài dự thi: 34565

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34565

- Tác phẩm: "Bà chăm ông...!" - Chụp tại: Quảng Ninh

Lời giới thiệu: Tình cảm vợ chồng người Dao Lô Gang, Ba Chẽ quảng Ninh luôn thể hiện tình cảm chăm sóc, động viên nhau trong cuộc sống hàng ngày là tấm gương cho lớp trẻ noi theo..!

0 Comments