Tác phẩm Niềm vui vào ca

#image_title

- Tác giả: Dương Phương Đại Đại


- Ngày tham dự: 04/05/2024

- Mã bài dự thi: 34471

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34471

- Tác phẩm: "Niềm vui vào ca" - Chụp tại: Quảng Ninh

Lời giới thiệu: Thợ lò Quảng Ninh, trong khoang tàu vào ca sản xuất trong niềm vui rộn ràng,phấn khởi ...

0 Comments