Tác phẩm Tuổi thơ

#image_title

- Tác giả: Nguyễn Lương Sáng


- Ngày tham dự: 22/04/2024

- Mã bài dự thi: 34077

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34077

- Tác phẩm: "Tuổi thơ" - Chụp tại: Quảng Bình

Lời giới thiệu: Tuổi thơ và những ước mơ rạng rỡ

0 Comments