Tác phẩm Sản xuất bún Ngũ sắc ở Cao Bình

#image_title

- Tác giả: Nông Thanh Bình


- Ngày tham dự: 20/04/2024

- Mã bài dự thi: 34054

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/34054

- Tác phẩm: "Sản xuất bún Ngũ sắc ở Cao Bình" - Chụp tại: Cao Bằng

Lời giới thiệu: Bún ngũ sắc được sản xuất theo phương pháp truyền thống ở Làng nghề bún Cao Bình, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

0 Comments