Tác phẩm Hoàng Hôn và Bầu Trời

#image_title

- Tác giả: nguyễn hữu phúc


- Ngày tham dự: 05/04/2024

- Mã bài dự thi: 33525

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33525

- Tác phẩm: "Hoàng Hôn và Bầu Trời" - Chụp tại: Quảng Ninh

Lời giới thiệu: hoàng hôn với tôi là cả một cảm xúc khó tả !

0 Comments