Tác phẩm Nắng chiều.

#image_title

- Tác giả: Trần Văn Dũng


- Ngày tham dự: 04/04/2024

- Mã bài dự thi: 33492

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/33492

- Tác phẩm: "Nắng chiều." - Chụp tại: Bà Rịa - Vũng Tàu

Lời giới thiệu: Khi chiều xuống những tia nắng xuyên qua cánh đồng ngô.

1 Comments