Tác phẩm Toà nhà khách sạn Sheraton Cần Thơ qua nét vẽ

- Tác giả: Trịnh Quang Minh


- Ngày tham dự: 25/03/2024

- Mã bài dự thi: 32872

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32872

- Tác phẩm: "Toà nhà khách sạn Sheraton Cần Thơ qua nét vẽ" - Chụp tại: Cần Thơ

Lời giới thiệu: Dùng hiệu ứng hình ảnh từ ảnh chụpt

0 Comments