Tác phẩm Dâng hương, lễ vật lên Bà Chúa xứ

- Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Xuyên


- Ngày tham dự: 20/03/2024

- Mã bài dự thi: 32341

- Link tác phẩm dự thi: https://happy.vietnam.vn/contest/image-2024/submission/32341

- Tác phẩm: "Dâng hương, lễ vật lên Bà Chúa xứ" - Chụp tại:

Lời giới thiệu: Ban Hội hương Gò Tháp (tỉnh Đồng Tháp) thực hiện nghi thức dâng hương, lễ vật tại Miếu Bà Chúa xứ

0 Comments